Hoppa till sidans innehåll

Målsättning och riktlinjer för INTI


Målsättning och riktlinjer för INTI

 

Verksamheten i stort

 

·        Verksamhet bedrivs ideellt och finansieras i ett kollektivt arbete genom medlemsavgift, kommunalt och statligt bidrag och intäkter av kulturella arrangemang.

·        Att alla människor, oavsett ras, språk, religion, nationalitet eller hudfärg har lika rättigheter och skyldigheter i verksamheten.

·        Att samtliga medlemmar aktivt arbeta för integrationen i det mångkulturella svenska samhället.

·        Att ständigt söka främja vänskapen mellan invandrare och svenskar och därmed i ett tidigt stadium integrera barn med invandrarbakgrund i det mångkulturella svenska samhället.

·        Att med vår verksamhet förebygga missbruk av tobak,  alkohol, droger och ungdomsbrottslighet.

·        Att aktivt engagera föräldrar och utomstående som är intresserade i verksamheten samt söka verka som positiv förebild för hela samhället.  

·        INTI vänder sig till alla invånare i Göteborg,

·        Att stärka, genom vår verksamhet, samhörigheten och gemenskapen i området och i samhället.  

·        I första hand är organisationen en barn och ungdomsförening, men som gärna är öppet för alla andra.

·        Alla som vill vara med skall beredas plats.

·        INTI ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter inom dans och sport som ska ge barn och ungdomar en meningsfull fritid med god social fostran.  

·        INTI ska arbeta för att motverka all slags utslagning, Verksamhet ska genomsyras av demokrati, solidaritet och ansvarstagande.

 

Ungdomsverksamhet

 

·        Att erbjuda barnen/ungdomarna en bred basketbollsverksamhet och etablera så många ungdomslag som möjligt så att alla får spela. 

·        Att barnens utveckling, både som individer och som spelare, kommer i första hand och inte resultatet av lagets prestation på entävling.

·        Att stödja barnen och ungdomarna i skolan samt uppmuntra dem till en lyckad skolgång, utbildning och positivt identitetsutveckling.  

·        Att öka barnens fysiska och psykiska styrka för rent spel samt uppfostra dem till att ta ansvar för sig själva, föreningen och omgivningen.

·        Rekrytering på ungdomar  ska ske via uppsökande verksamhet på skolorna. 

·        Anordna tävlingar och "prova på basket" under skollov.

·        INTI skall erbjuda bra träningar. 

·        Våra ungdomslag skall placera sig bland de 5 bästa lag i respektive serie.

 

 Styrelse

 

·        Ansvara för finansieringen av hela verksamheten.

·        Eftersträva att förverkliga verksamhetens målsättning.

·        Styrelsen ansvarar för verksamhetsplanering och genomförande.

·        Styrelsen ansvarar för fördelningen av arbetsuppgifter mellan ledamöter, ledare och funktionärer emellan.

·        Samtliga styrelseledamöter skall var och en ansvara för minst en arbetsuppgift och fullfölja den under mandatperioden.

·        Styrelsen äger rätt att förflytta och/ eller entlediga ledare, tränare och funktionär från sina uppgifter.

 

Utbildning

 

·        Våra medlemmar skall genomgå utbildning bestående av:

 

Klubbens historia

Verksamheten idag

Mål och visioner

Spelarens rättigheter & skyldigheter

Utvecklingsmöjligheter (spelare, tränare, domare, styrelseledamot)

Spelregler

Sekretariatets arbetsuppgifter (protokoll & tidtagning)

 

·        Varje ledare ska sträva efter kontinuerlig vidareutbildning – såväl inom som utom INTI.

 

Ledarens roll

 

·        Ledare i INTI  ansvarar såväl för den sportsliga verksamheten som för lagets uppträdande i samband med träning, match och resa.

·        Ledare ska, tillsammans med laget, planera säsongens träning och tävling och sätta upp mål. En skriftlig planering lämnas till ungdomsansvarig före säsongsstart.

·        INTI eftersträvar att varje lag ska ha två ledare. Den äldre ledaren är fadder för den yngre.

·        Ledarna skall acceptera och ansvar för att det egna lagets verksamhet och mål följer INTI övergripande mål och riktlinjer. Att ordningsregler följs.

·        Ledaren skall alltid och under alla omständigheter vara en god förebild och företräda behövligt mot sina egna spelare, motspelare och framför allt mot domarna. Vidare skall ledaren eftersträva ett gott anseende för föreningen och sig själv.

·        Ledaren skall eftersträva idrottens meningsfulla betydelse, utbildar sig och därmed utveckla idrottsrörelsen i hela landet. 

·        En ledare skall, enligt föreningens mening, vara ENGAGERAD, KUNNIG, TYDLIG och ÖDMJUK

·        Ledaren skall, oavsett omständigheter, fullfölja alla uppdrag han/hon tagit på sig. Samt fullfölja styrelsens instruktioner.

·        Ledaren skall framhålla för barnen/ungdomarna att det är skolan som kommer i fösta hand.

·        Ledaren skall se till att all information kommer spelare och föräldrar till del.

·        Ledaren skall klarlägga mål tillsammans med spelarna och ser till att samtliga spelare och föräldrar drar åt samma håll.

·        Ledaren har alltid det pedagogiska ansvaret för att samtliga spelare förstår meningen med idrotten och spelets idé. 

·        Ledaren skall se till att pumpade bollar finns framtagna både till det egna och gästande laget samt att vattenflaskor är fyllda.

·        Ledaren skall, oavsett omständigheter, rapportera i god tid om eventuella förändringar i spel- och träningsprogram.

·        .Ledaren skall alltid, oavsett omständigheter, fylla i en närvarolista vid alla sammankomster (träningar, matcher, cuper, möten osv.). 

·        Ledaren skall alltid ha ett registerutdrag som innehåller fakta om laget; fullständigt namn, personnummer, adress och telefon. Ledaren är även ansvarig för att rapportera om eventuella förändringar i detta register. 

·        Ledaren är ansvarig för sitt lags material dvs. matchdräkter, bollar, vattenflaskor, m.m.

·        Ledaren sak se till att fungera som länk mellan föräldrar och styrelse och vice versa. Ledaren skall även rapportera om det finns något odisciplinerat barn/förälder med i laget.

·        Ledaren får inte, utan styrelsens medgivande, debitera föreningen för inköp av material, hyra av transportmedel, rekrytering/övergång av spelare. 

·        Ledaren skall alltid, oavsett omständigheter, fullfölja domares beslut även om han/hon anser att domaren bedömer felaktigt.

·        .Ledaren skall alltid, oavsett omständigheter, använda sig av egna licensierade/registrerade spelare. 

·        Ledaren skall behandla alla barn lika samt se till att ingen form av mobbning förekommer bland barnen.

·        Ledaren skall även, oavsett barnens skicklighet och motivering, bereda lika stora chanser för alla att delta både i träning och spel

 

Medlemmar

Medlem skall alltid följa föreningens målsättning, ordningsregler och ledarens instruktioner.

Medlem skall alltid lyssna BARA på tränare/ledare vid instruktioner och håller inte med annat under tiden.

Medlem skall alltid uppföra sig behövligt mot ledare, medmedlem, motståndare och framför allt domare. De skall uppföra sig perfekt i alla lägen som fina representanter (ambassadörer) för sig själva och föreningen.

Medlem ska alltid planera tiden så att skola och vår verksamhet fungerar som bäst.

Medlem ska alltid göra sitt bästa både i skola och planen så att laget och en själv ska kunna utföra en så bra prestation som möjligt.

Medlem ska verka för en lagmiljö där lagkamrater och ledare känner trivsel. De ska respektera varandra som de ÄR.

Medlem ska ta ansvar för föreningens material och för den personliga utrustningen samt se till att all utrustning är med och i gott skick.

Medlem ska ta ansvar för ordning i de omklädningsrum, lokaler och idrottsanläggningar man få utnyttja. Vi stör inte de som utnyttjar anläggningen före eller efter oss.

Medlem ska lämna återbud i god tid till ledare vid eventuella förhinder.

Om en i föreningen registrerad/licensierad medlem uteblir från tre aktiviteter i rad (träning, match, sammankomst) utan giltigt förhinder riskerar medlem uteslutning från föreningen.

En medlem som är registrerad/licensierad i en förening får ej representera en annan förening samtidigt. Detta gäller alla medlem oavsett ålder. Överträder medlem denna regel riskerar uteslutning från föreningen.

Medlemmarna skall alltid hålla ihop och hjälpa varandra i alla lägen både på och utanför planen. Tillsammans är vi alltid STARKA och vi GER ALDRIG UPP

 

Kontakter med föräldrar

 

Inför varje säsong arrangerar INTI ett föräldramöte. Här informeras om verksamheten, träningstider, turneringar, försäljning etc.

 

INTI skall verka för att föräldrarna skall vara mer delaktiga i vår verksamhet.

 

Uppdaterad: 04 DEC 2010 10:07 Skribent: Pabel Aguilar

Postadress:
Club Deport.cult.inti - Basket
Aguilar, Kållasgårdsgatan 48
43436 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info